Phạm Bảo Thy

18:15 15/07/2022

Xem chi tiết bài dự thi tại đây: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cpCOZtclCGqv0FYowtMjC2w3IoUjBUHf

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Đà Nẵng
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

Mascot 1 BTEC polo shirt
Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 10
  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn