Nguyễn Trọng Quốc

18:05 15/07/2022

Xem quá trình tạo ra sản phẩm của Trọng Quốc tại đây: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K8O3Uz9RBOOp4r1zmpmQ1zEgEbmzu7RC

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Đà Nẵng
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 9

Đặt câu hỏi tư vấn

BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn