Nguyễn Quốc Thái

11:54 15/07/2022

Initially, I was going to design a mascot with the image of a cow knight in the process of sketches, but suddenly I remembered the image of a Minotaur, a creature in Greek mythology, so I decided to follow.

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

MASCOT huy Nguyen 1 AO FPT huy Nguyen
Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 1
  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn