Nguyễn Ngọc Cường

17:00 12/07/2022

Xem chi tiết quá trình tạo ra sản phẩm dự thi của sinh viên Nguyễn Ngọc Cường tại đây: https://btec.fpt.edu.vn/r/c6

Thông tin thi sinh:

Ảnh dự thi

Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 479

Đặt câu hỏi tư vấn

BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn