Huỳnh Xuân Viên

18:09 15/07/2022

Chi tiết bài dự thi xem tại: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OZzPTh0E-jrEFJeuZtFcL7cJri6cJRUE

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

dd Xuan Vien Huynh 1 Black opened t shirt over transparent surface mockup Xuan Vien Huynh 1
Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 1
  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn