Đỗ Nguyễn Trâm Anh

12:03 15/07/2022

Xem chi tiết bài dự thi của thí sinh tại: https://drive.google.com/file/d/1pki5xTgPsItK7PVBsVqx-p9rzzTnsBMw/view

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

Mascot Anna Do 1
Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 2
  • Đặt câu hỏi tư vấn
  • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn