Bùi Nguyễn Anh Tài

12:12 15/07/2022

Bài dự thi của sinh viên Bùi Nguyễn Anh Tài: https://drive.google.com/open?id=1UUVGCNv_64PSRLR6vlKXNDfZfEm60GNf

Thông tin thi sinh:

  • Số điện thoại:
  • Khu vực: Hồ Chí Minh
  • Cuộc thi:
  • Link Facebook:
  • Email::

Ảnh dự thi

Vote cho thí sinh
Số lượt vote: 1

Đặt câu hỏi tư vấn

BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn