VĂN BẰNG BTEC - HỘ CHIẾU NGHỀ NGHIỆP TOÀN CẦU

27/08/2020

BTEC Việt Nam là tổ chức kết nối sinh viên theo học chương trình BTEC Vương Quốc Anh các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Công nghệ Thông tin, Quản trị Khách sạn, Nghệ thuật Ẩm ...