Managing Up – Người trẻ đi làm cần có những gì?

20/11/2019

Thế giới không ngừng tiến bộ phát triển đổi mới hơn từng ngày từng giờ. Vì vậy con người không ngừng đổi mới phương pháp học cũng như giảng dạy, tùy vào mỗi thời điểm sẽ có cách giảng dạy ...