Malibu trong sinh viên BTEC FPT là…?

08/02/2018

Cuối tháng 1 vừa qua sinh viên BTEC FPT Hà Nội đã kết thúc kỳ học Quân sự diễn ra trong vòng 2 tuần với rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Các em được học tập, lao động, ...