Trượt Đại học có phải là thảm hoạ?

11/07/2018

Trượt đại học không phải là dấu chấm hết, trượt đại học càng không phải là thảm hoạ. Đường tới thành công có muôn vàn lối, không nhất định phải chen qua khe cửa hẹp của trường Đại học. Nếu ...