Thông báo cuộc thi: Nhật Kí Người Lính

25/09/2018

Quân sự là học kì mà vừa nghe qua đã thấy choáng váng bởi trong suy tưởng của mỗi người phải lăn lê bò trườn, phơi nắng phơi sương, kỉ luật nghiêm khắc...Tất cả là sự kiềm chế, kiềm nén. ...