học ngành Logistics ra làm gì? Mức lương ra sao?

Ngành logistics ra làm gì? mức lương ra sao?

13/02/2023

Trong những năm gần đây, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là một trong những ngành nghề có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong nước. Đảm nhiệm vai trò vô cùng quan trọng vận chuyển hàng trăm ...