71654378 958492911155970 563406362415988736 n

HOT GIRL ĐA-ZI-NĂNG CỦA KHỐI NGÀNH KINH TẾ BTEC FPT

30/05/2021

Nguyễn Thị Ngân – hot girl QTKD K3 BTEC FPT là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập cũng như trong các hoạt động phong trào của Nhà trường. Ngân nhiều lần được tôn vinh kết quả ...