Ý kiến doanh nghiệp về Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT

20/08/2018

Sứ mệnh của Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập nền kinh tế toàn cầu trong cuộc cách mạng 4.0. Để thực hiện mục tiêu này, BTEC ...