10 sự thật phũ phàng về thành công trong ngành CNTT

12/01/2018

Có những sự thật không dễ chịu, và cũng không dễ vượt qua nhưng đây là những sự thật mà bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực này sẽ phải chấp nhận và phải thích ứng để sống sót. ...