DMT07804 scaled

SEMINAR: KỸ NĂNG GIAO TIẾP, TẠO MỐI QUAN HỆ

25/08/2021

Ngày 14/08 vừa qua, Cao đẳng Anh quốc BTEC FPT cùng Your Invest tổ chức buổi online seminar “Kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ” nhằm mang đến cho sinh viên những kỹ năng và phương pháp nhằm nâng ...