Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

TỔNG QUAN

Ngành Phân tích dữ liệu (Data Analytics) là sự lựa chọn cho những ai đam mê thu thập, khai thác và xử lý các bộ dữ liệu để đưa ra quan sát, nhận định, báo cáo về một vấn đề cụ thể.

Phân tích dữ liệu là môn khoa học phân tích dữ liệu thô (raw data) để đưa ra được kết luận về thông tin đó. Các chuyên gia Phân tích dữ liệu tìm ra các xu hướng và số liệu trong các khối thông tin mà có thể bị bỏ sót nếu không sử dụng kĩ thuật hay công cụ phân tích. Thông tin thu được có thể được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình làm tăng hiệu quả tổng thể của một doanh nghiệp hoặc một hệ thống.

NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên phân tích trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence Analyst)
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
 • Kỹ sư khoa học dữ liệu (Data Scientist)

No

(STT)

Semester

(Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit

(Tín chỉ)

Hours (Giờ)

1

 

1

Programming (Lập trình căn bản)

H/618/7388

15

60

2

Networking (Mạng máy tính)

M/618/7393

15

60

Total hours of semester 1

120

3

 

 

 

2

Professional Practice (Phát triển kỹ năng cá nhân)

L/618/7398

15

60

 

4

Database Design & Development

(Phân tích thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu)

 

A/618/7400

 

15

 

60

5

Planning a Computing Project (Pearson Set) (Quản lý dự án CNTT)

H/618/7407

15

60

Total hours of semester 2

180

 

6

 

 

 

3

Fundamentals of Artificial

Intelligence (AI) and Intelligent System (căn bản về AI)

 

K/618/5660

 

15

 

60

7

Security (Bảo mật dữ liệu)

D/618/7406

15

60

8

Data Analytics (Phân tích dữ liệu)

F/618/7415

15

60

Total hours of semester 3

180

9

 

 

4

Business Process Support (Hỗ trợ

kinh doanh thông minh với CNTT)

A/618/7428

15

60

 

10

Advanced Programming for Data

Analysis (lập trình nâng cao cho xử lý dữ liệu)

 

H/618/5723

 

15

 

60

11

Machine Learning (Học máy)

H/618/7438

15

60

Total hours of semester 4

180

 

12

 

 

5

Data Structures & Algorithms (Cấu

trúc dữ liệu và giải thuật)

T/618/7430

15

60

 

13

Big Data Analytics and Visualisation

(Phân tích và trực quan hoá dữ liệu lớn)

 

F/618/5664

 

15

 

60

14

Internet of Things (Internet vạn vật)

J/618/7481

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Computing Research Project

(Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

K/618/7425

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Phân tích dữ liệu (Data Analytics) tại 

 • Hà Nội: 

    Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

     Số 41, Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nội dung

TỔNG QUAN

Ngành Phân tích dữ liệu (Data Analytics) là sự lựa chọn cho những ai đam mê thu thập, khai thác và xử lý các bộ dữ liệu để đưa ra quan sát, nhận định, báo cáo về một vấn đề cụ thể.

Phân tích dữ liệu là môn khoa học phân tích dữ liệu thô (raw data) để đưa ra được kết luận về thông tin đó. Các chuyên gia Phân tích dữ liệu tìm ra các xu hướng và số liệu trong các khối thông tin mà có thể bị bỏ sót nếu không sử dụng kĩ thuật hay công cụ phân tích. Thông tin thu được có thể được sử dụng để tối ưu hóa các quy trình làm tăng hiệu quả tổng thể của một doanh nghiệp hoặc một hệ thống.

NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên phân tích trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence Analyst)
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
 • Kỹ sư khoa học dữ liệu (Data Scientist)

Tiến độ đào tạo

No

(STT)

Semester

(Học kỳ)

Subjetcs (Môn học)

Code (Mã môn)

Credit

(Tín chỉ)

Hours (Giờ)

1

 

1

Programming (Lập trình căn bản)

H/618/7388

15

60

2

Networking (Mạng máy tính)

M/618/7393

15

60

Total hours of semester 1

120

3

 

 

 

2

Professional Practice (Phát triển kỹ năng cá nhân)

L/618/7398

15

60

 

4

Database Design & Development

(Phân tích thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu)

 

A/618/7400

 

15

 

60

5

Planning a Computing Project (Pearson Set) (Quản lý dự án CNTT)

H/618/7407

15

60

Total hours of semester 2

180

 

6

 

 

 

3

Fundamentals of Artificial

Intelligence (AI) and Intelligent System (căn bản về AI)

 

K/618/5660

 

15

 

60

7

Security (Bảo mật dữ liệu)

D/618/7406

15

60

8

Data Analytics (Phân tích dữ liệu)

F/618/7415

15

60

Total hours of semester 3

180

9

 

 

4

Business Process Support (Hỗ trợ

kinh doanh thông minh với CNTT)

A/618/7428

15

60

 

10

Advanced Programming for Data

Analysis (lập trình nâng cao cho xử lý dữ liệu)

 

H/618/5723

 

15

 

60

11

Machine Learning (Học máy)

H/618/7438

15

60

Total hours of semester 4

180

 

12

 

 

5

Data Structures & Algorithms (Cấu

trúc dữ liệu và giải thuật)

T/618/7430

15

60

 

13

Big Data Analytics and Visualisation

(Phân tích và trực quan hoá dữ liệu lớn)

 

F/618/5664

 

15

 

60

14

Internet of Things (Internet vạn vật)

J/618/7481

15

60

Total hours of semester 5

180

15

6

Computing Research Project

(Pearson Set) (Đồ án tốt nghiệp)

K/618/7425

30

120

Total hours of semester 6

120

Total hours

960

Thời gian đào tạo

 • Tiếng Anh dự bị : 5 level, mỗi level 2 tháng ( thời gian học tiếng Anh phụ thuộc vào mức độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

 

 • Thời gian học chuyên ngành: 2 năm

 

 • Số kỳ học : 6 kỳ

 

 • Số tín chỉ: 240 tín chỉ

 

 • Số dự án : 2+ dự án lớn nhỏ tuỳ thuộc vào từng môn học  (Trung bình mỗi môn học có 1 dự án và một đồ án tốt nghiệp)

Thông tin tuyển sinh

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT:

 • Hoàn thiện học vấn bậc Trung học phổ thông
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học
 • Sinh viên hệ chính quy các trường trung cấp, sơ cấp nghề (yêu cầu có bằng tốt nghiệp THPT)

Cơ sở đào tạo

Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT hiện đang đào tạo chuyên ngành Phân tích dữ liệu (Data Analytics) tại 

 • Hà Nội: 

    Toà nhà BTEC FPT, Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 • Đà Nẵng:

     66B Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (Tòa nhà Savico Building)

 • TP. Hồ Chí Minh:

    205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 • TP. Cần Thơ:

     Số 41, Cách mạng tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Khung chương trình đào tạo

Tập trung chuyên sâu:

Bảo mật dữ liệu

Phân tích và trực quan hoá dữ liệu lớn

Lập trình nâng cao cho xử lý dữ liệu

Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên phân tích trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence Analyst)
Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
 Kỹ sư khoa học dữ liệu (Data Scientist)

 • Thời gian 2 năm
 • Số học kỳ 6 kỳ
 • Số tín chỉ 240
 • Dự án lớn thực tế 2+

Dự án sinh viên

Ngành
Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

98%

Sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp

2 năm

Học nhanh, có việc làm
sơm, nghề nghiệp tốt

700+

Bằng Anh quốc được công
nhận tại 700+ trường Đại
học toàn thế giới

 • Đăng ký giữ chỉ tiêu
 • Đặt câu hỏi tư vấn
 • BTEC FPT sẽ trực tiếp liên hệ lại với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn