Cao đẳng quốc tế BTEC FPT

Hỗ trợ học phí từ tập đoàn FPT
CHỈ TỪ 3,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG