TỔ CHỨC GIÁO DỤC PEARSON - VƯƠNG QUỐC ANH

Tổ chức Giáo dục Pearson - Vương quốc Anh

Tổ chức Giáo dục Pearson - Vương quốc Anh - http://qualifications.pearson.com

Pearson PLC là một tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp giáo trình, phương tiện học tập, công nghệ, đánh giá và các dịch vụ liên quan cho giáo viên và sinh viên ở mọi cấp độ. Pearson PLC cũng là tổ chức hàng đầu trong việc cung cấp các chương trình đào tạo điện tử, phát triển đề thi, dịch vụ xử lý và đánh giá cho các tổ chức giáo dục và các cơ quan sự nghiệp trên khắp thế giới.

Tổ chức Giáo dục Quốc tế Pearson là tổ chức cấp nhiều loại bằng cấp có giá trị công nhận quốc tế. Từ những chứng chỉ học thuật như Pearson Edexcel GCSEs đến các chứng chỉ nghề nghiệp như Pearson BTECs giúp sinh viên có thể đạt được ước mơ hoài bão về học tập và sự nghiệp.

Edexcel là cơ quan cấp văn bằng lớn nhất Anh Quốc, cung cấp văn bằng về học thuật và nghề nghiệp, thực hiện các hoạt động khảo thí tại các cơ sở giáo dục và các cơ quan sự nghiệp không chỉ ở Anh Quốc mà còn trên toàn thế giới. Edexcel được thành lập vào năm 1996 trên cơ sở hợp nhất của hai tổ chức giáo dục hàng đầu tại Anh là BTEC - Business and Technician Education Council (Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật và Thương mại Anh), tổ chức cung cấp chương trình đào tạo nghề hàng đầu Anh Quốc, và ULEAC - The University of London Examinations and Assessment Council (Hội đồng Khảo thí Đại học London), một trong những tổ chức khảo thí chương trình GCSEs và A levels lớn nhất Anh Quốc.

Bằng BTEC là một bằng nghề, bao gồm các chuyên ngành từ kinh doanh đến kỹ thuật, có giá trị tương đương với bằng GCSE (cấp độ 1 to 2), A Level (cấp độ 3) and bằng đại học (cấp độ 4-7)

Bằng BTEC HND Level 5, là một bằng cấp bậc cao tại Anh Quốc. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học lên cấp cao hơn tại các trường đại học. Bằng cấp này có giá trị tương đương với chương trình năm thứ 2 trong chương trình đại học 3 năm tại Anh Quốc.

Một vài thông tin cơ bản về văn bằng BTEC:

  • Có trên 7.000 trung tâm đào tạo BTEC hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới;
  • Cấp trên 1.000.000 văn bằng BTEC mỗi năm và khảo thí cho hơn 9.000.000 bài thi trên toàn thế giới
  • Hơn 100 cơ quan tổ chức cho phép miễn trừ môn học, hoặc công nhận người có bằng Pearson BTEC HND/C là thành viên
  • Trên 70% các chương trình đại học tại Anh Quốc chấp nhận sinh viên có bằng  Pearson BTEC HND vào học năm cuối để lấy bằng cử nhân
  •  Hơn 700 trường đại học trên thế giới công nhận bằng Pearson BTEC

Xem thêm thông tin về Tổ chức Giáo dục Pearson - Vương quốc Anh tại: http://qualifications.pearson.com

TOP