Thông điệp từ Chủ tịch Tổ chức giáo dục FPT Education

TS. LÊ TRƯỜNG TÙNG - Chủ tịch Tổ chức giáo dục FPT Education

TS. LÊ TRƯỜNG TÙNG - Chủ tịch Tổ chức giáo dục FPT Education

Các em học sinh thân mến!

Chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, thế kỷ của tri thức và những giải pháp thông minh. Thế hệ trẻ đang rất cần một nền giáo dục cung cấp những kiến thức, kỹ năng hoàn toàn mới để từ đó có thể nắm bắt được những cơ hội toàn cầu. Thấu hiểu được điều này, trường Cao đẳng Anh quốc FPT BTEC được thành lập trên cơ sở liên kết giữa Tổ chức giáo dục FPT Education và Tổ chức giáo dục Pearson Edexcel, vinh dự là một trong hơn 6,000 trường đào tạo văn bằng BTEC HND – văn bằng Cao đẳng Quốc gia Anh- được công nhận về chất lượng đào tạo trên toàn cầu.

Triết lý giáo dục của FPT Education là tối đa hóa kỹ năng ứng dụng kiến thức người học, đưa công nghệ và những thành tựu khoa học cập nhật nhất vào giảng dạy tại nhà trường. Không chỉ cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng và tinh thần thực học, thực làm, đồng thời văn bằng BTEC HND còn chuẩn bị cho sinh viên những hành trang vững chắc để tiến xa hơn trên con đường học thuật.

FPT BTEC đã mở ra một cơ hội lớn cho sinh viên Việt Nam được tiếp cận với một chương trình đào tạo quốc gia có xuất xứ từ một nền giáo dục đẳng cấp bậc nhất thế giới.

Các em học sinh thân mến! Hãy cùng thực hiện những ước mơ của mình với văn bằng BTEC HND tại trường Cao đẳng Anh quốc FPT BTEC. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ bí quyết về một nền giáo dục thông minh và toàn cầu hóa cho tất cả mọi người.

TS. LÊ TRƯỜNG TÙNG
Chủ tịch Tổ chức giáo dục FPT Education

TOP