FPT BTEC

Học phí Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC - trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT Education - trân trọng thông báo các mức học phí dự kiến áp dụng cho sinh viên hệ Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT năm 2019 như sau:

1. Học phí Chương trình chính khóa

Chính sách tại cơ sở FPT BTEC Hà Nội và Hồ Chí Minh:

 • Học phí: 14.190.000 VNĐ/ 1 học kỳ .
 • Học phí tiếng Anh iBTEC: 10.350.000 VNĐ/ 1 level.
 • Lệ phí nhập học: 2.200.000 VNĐ

Chính sách tại cơ sở FPT Đà Nẵng:

 • Học phí: 10.670.000 VNĐ/ 1 học kỳ .
 • Học phí tiếng Anh iBTEC: 7.800.000 VNĐ/ 1 học kỳ.
 • Lệ phí nhập học: 1.600.000 VNĐ

Lưu ý:

* Mức học phí áp dụng cho sinh viên nhập học hệ Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1/3/2019 theo QĐ số 264/QĐ-ĐHFPT của Đại học FPT.

 

2.  Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT  hoặc IELTS (Học thuật) hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

 • Số mức học tối đa: 5 mức (level)
 • Học phí: 10,350,000 VNĐ/level (Hà Nội + Hồ Chí Minh)

3. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

Đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu các khoản: (1) + (2)  bao gồm:

 • (1)   Phí đăng ký nhập học: 2,200,000 VNĐ
 • (2)   Học phí 01 level tiếng anh: 10,350,000 VNĐ/level (hoặc 1 học kỳ: 14,190,000 VNĐ/học kỳ)

4. Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC - trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT Education - hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng của nhà trường.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC - trực thuộc Tổ chức giáo dục FPT Education

Tại Hà Nội:

 • Số tài khoản : 00006969002
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) - Sở giao dịch Phạm Hùng
 • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí nhập học BTEC 2019>
 • Phí chuyển tiền: Phí ngoài (Người nộp chịu phí)

Tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Số tài khoản : 67896789310
 • Tên tài khoản : VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FPT TP.HCM
 • Địa chỉ: NH TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi Nhánh TP. HCM
 • Nội dung nộp tiền: <BTEC_Số CMND_Họ Tên SV_Lệ phí nhập học + HP Tiếng Anh 1>
 • Phí chuyển tiền: Phí ngoài (Người nộp chịu phí)

Tại TP. Đà Nẵng:

 • Số Tài Khoản: 2002201207848
 • Tên TK: Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế FPT Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Agribank Chi nhánh Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
 • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí nhập học BTEC 2019>
 • Phí chuyển tiền: Phí ngoài (Người nộp chịu phí)

Lưu ý:

 • Bảng học phí căn cứ trên Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-ĐHFPT ngày 22/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.
 • Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng không quá 10%; số mức/kỳ/năm nộp học phí toàn khóa học không thay đổi.
 • Học phí này đã bao gồm chi phí học cụ, lệ phí thi cuối kỳ và cấp bằng, không bao gồm phí học lại.

 

BTEC

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Thí sinh đăng ký học Cao đẳng Anh quốc BTEC - trực thuộc FPT Education - theo các cách dưới đây:

TOP